• Français
  • Greek
  • Türkçe
  • Russian
  • English
Ana Sayfa arrow Bülten
 
 
1987 yılında kurulan "Amforolojik Bülten", "Yunan Araştırmalar Dergisi" "Arkeolojik bildiri" bölgesinin "Amafor ve amafor mühürleri" bölümünde beş yılda bir ilanlanan dağıtımlar dizisinden oluşur. Ilk üç dağıtım Jean-Yves Empereur ve Yvon Garlan tarafından imzalandı. Dördüncü dağıtımı yalnız kaleme alan Yvon Garlan, beşinci dağıtımı Nathan Badoud ile koordine etti. Ayrıca Pierre Dupont ve Antigone Marangou-Lerat bu beşinci dağıtımın notlar işlemesine katıldılar

Konu

Bu web sitesindeki bültenimizin  içeriği, yayıma girdiği günden bu yana Arkaik dönemden Bizans dönemine uzanan Yunan yapımı amforalar ve amfora mühürlerini kapsamaktadır ( çok özel olarak batı ve bilhassa Marsilya orijinli amforalar da konumuz içine girmektedir). Amforaların yanı sıra, fragmanlar üzerindeki mühürler de konumuz içinde yer almaktadır. 2007 Yılında, antik Greko-Romen dünyasına ait olmayan IV. Yüzyıl sonları ,ya da V. Yüzyıl başlarından sonrasına tarihlenen, geç dönem Roma,  erken dönem Bizans ya da daha sonraki  dönemlere ait yoğun miktarda imal edilmiş Bizans amforaları, konumuz dışına çıkartılmış; tek bir spesifik konu içinde kalınmıştır.

Hedefımız

Bu sitedeki bültende  yer alan yazıların sahiplerinin, iki hedefleri vardır. Bunlardan biri  << Uluslararası  geniş bir iletişim bağı içinde klasik arkeolojinin önemli konularından birini oluşturan  amforalar üzerinde  yapılan araştırmalara, kimi aydınlanmamış ayrıntılara metodlu, disiplinli  bir katkı ve kolaylık sağlamak; ikincisi de  bu konu üzerinde araştırmalar yapan spesiyalistler ve konuyla  ilgilenen amatörler arasında bir iletişim bağı kurarak, yeni araştırmaları, gün ışığına çıkartılan yeni buluntuları haberdar etmektir.

Yaklaşim

Bu bültenin yazarları, konuyla bağlantılı azami bilgi yeterlilikleri içinde,  XX. Yüzyılın son yarısında  ortaya çıkmış olan yeni “Amforolog” jenerasyonunun yaptıkları çalışmalardan çok daha kapsamlı, çok daha titiz  bir çalışmayla  keramik malzemenin muhteviyatı  üzerinde yapılan fiziksel, kimyasal araştırmaları, amforaların tipolojilerini, bir yerden bir başka yere nakillerini, amforaların yapım atölyelerini, mühürleri vuran kişileri, mühürlerin çeşitliliklerini ve orijinlerini bültenin ilkelerinin dışına çıkmadan yansıtmakta ve paylaşmaktadırlar.

Site Meter