• Français
  • Greek
  • Türkçe
  • Russian
  • English
Αρχική σελίδα arrow Πρότυπο για δημοσίευση
ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑΤΩΝ ΑΜΦΟΡΕΩΝ
 

1. Βασικές αρχές

Η σφράγιση των αμφορέων γινόταν μαζικά με την εμπίεση των ενσφράγιστων μητρών (οι οποίες δεν έχουν σωθεί) στον ωμό πηλό των αμφορέων. Η δημοσιευσή τους πρέπει να λαμβάνει υπόψην αυτά τα στοιχεία και να βασίζεται σε δύο βασικές αρχές : την οικονομία και την ορθότητα.
 
1.1. Οικονομία

Για να αποφεύγονται οι επαναλήψεις, είναι καλύτερα να αναφέρονται συνοπτικά σε μία εισαγωγή οι σημαντικότερες πληροφορίες και σκέψεις γενικού χαρακτήρα και να σημειώνονται κάτω από κάθε σφράγισμα μόνο οι ιδιαίτερες πληροφορίες που το αφορούν.

1.2. Ορθότητα

Τα σχόλια επί του υλικού πρέπει να είναι σε πλήρη αντιστοιχία με τον απώτερο σκοπό της δημοσίευσης. Για παράδειγμα, όταν πρόκειται για ένα άρθρο που αφορά ένα συγκεκριμένο αρχαιολογικό τόπο αρκεί να δηλώνεται το όνομα του επώνυμου άρχοντα και του «κατασκευαστή» του σφραγίσματος που μελετάται χωρίς να γίνεται πλήρης αναφορά στη γνωστή βιβλιογραφία που αναφέρει τους ίδιους επώνυμους άρχοντες και κατασκευαστές. Κατά αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται τα λάθη που συχνά προέρχονται λόγω ομωνυμίας και η λανθασμένη εντύπωση στην περίπτωση των μεγάλων σειρών σφραγισμάτων.

2. Τύποι δημοσίευσης

Υπάρχουν δύο τύποι δημοσίευσης ανάλογα με το περιεχομενό τους :

    α) οι μήτρες (η κάθε μήτρα μάς είναι γνωστή από ένα σφράγισμα)
   
    β) τα σφραγίσματα

Ο πρώτος τύπος δημοσίευσης αφορά (α) τα corpora που σχετίζονται με ένα κέντρο παραγωγής ενώ ο δεύτερος (β) τις εργασίες που έχουν ως αντικείμενο ένα καταναλωτικό κέντρο ή μία συλλογή. Η δομή του σχολιασμού διαφέρει ανάλογα με τη δημοσίευση : το περιεχόμενο της στήλης 3.2 δεν είναι το ίδιο με αυτό των τύπων α και β, οι στήλες 3.3 και 3.4 είναι θεωρητικά ανύπαρκτες στον τύπο α. 

3. Σχόλιο και εικονογράφηση

3.1. Παραπομπή

Ενα νούμερο καταγραφής (καλύτερα του μουσείου παρά της ανασκαφής) πρέπει να επιτρέπει τον εντοπισμό του σφραγίσματος. Εάν το σφράγισμα είναι ήδη δημοσιευμένο πρέπει να αναφέρονται οι διάφορες εκδόσεις με τη βοήθεια παρενθέσεων.

3.2. Μήτρα και σφράγισμα

Σύμφωνα με τη δημοσίευση που προβλέπεται (α ή β), θα αναφέροντεαι εάν είναι δυνατόν :

    α) τα σφραγίσματα που προήλθαν από τη δημοσιευμένη σφραγίδα
   
    β) η μήτρα, γνωστή ή αδημοσίευτη, από την οποία προήλθε το δημοσιευμένο σφράγισμα (ή ο τύπος στον οποίον ανήκει)

3.3. Ανασκαφικό σύνολο

Ανάλογα με το ενδιαφέρον του ευρήματος, θα γίνεται εκτεταμένη αναφορά στα δεδομένα του ανασκαφικού συνόλου. 

3.4. Περιγραφή του αμφορέα (ή του λάγυνου)

Περιγράφουμε τον πηλό και το επίχρισμα (ιδίως όταν είναι σπάνιοι), το σωζόμενο τμήμα του αμφορέα (όταν είναι χαρακτηριστικό του σχήματος), ενδεχομένως την χωρητικότητα ή ακόμη και το μέγεθος του αγγείου, χωρίς να παραλείπεται η επισήμανση των πιθανών εγχάρακτων ή γραπτών επιγραφών. Η θέση του σφραγίσματος πρέπει να σημειώνεται (λαβή, λαιμός, σώμα, πόδι).

3.5. Περιγραφή και μεταγραφή του σφραγίσματος

Αρμόζει επίσης να σημειώνεται το σχήμα του σφραγίσματος (όταν ποικίλλει), να μεταγράφεται ο στίχος με μικρά τονισμένα γράμματα και να συνοδεύεται με τα κριτικά σημεία όπως επίσης και η αναγνωρισή του ή των εμβλημάτων. Η υιοθέτηση του συστήματος με τα βέλη αρκεί για να υποδείξει την κατεύθυνση των διαφόρων στοιχείων που αποτελούν το σφράγισμα.

3.6. Προέλευση

Θα υποδεικνύεται η χρονολόγηση ή η περίοδος του σφραγίσματος το οποίο και θα συνδέεται, αν είναι εφικτό, με ένα εργαστήριο ή με ένα συνκεκριμένο χαράκτη.

3.7. Παράλληλα

Η αναφορά στα παράλληλα (σφραγίσματα παραμένα με το ίδιο όνομα επώνυμου άρχοντα ή από τον ίδιο κατασκευαστή κ.τ.λ.) πρέπει να αποβλέπει στις δύο βασικές αρχές που διατυπώθηκαν πιο πάνω και δικαιολογείται στις δημοσιεύσεις ενός καταναλωτικού κέντρου ή μίας συλλογής. Οσον αφορά τα σφραγίσματα που προέρχονται από την ίδια μήτρα βλέπε πιο πάνω (3.2).

3.8. Διάφορα

Δεν είναι αναγκαίο να επανερχόμαστε στα σχόλια που προηγήθηκαν και που αφορούν τα ονόματα των επώνυμων αρχόντων, των κατασκευαστών, των εμβλημάτων εκτός αν υπάρχουν καινούρια δεδομένα.

3.9. Εικονογράφηση

Το ή τα σφραγίσματα της κάθε λαβής πρέπει να συνοδεύονται από μία φωτογραφία στην κλίμακα 1 : 1 ή από το frottis τους που μπορεί να συμπληρωθεί και με ένα σχέδιο, αλλά το σχέδιο δεν πρέπει να αντικαθιστά σε καμία περίπτωση το frottis ή τη φωτογραφία. 

4. Ευρετήριο

Κάθε δημοσίευση ενσφράγιστων λαβών πρέπει να συνοδεύεται από ένα ευρετήριο που δεικνύει τα ονόματα των κατασκευαστών, των επώνυμων αρχόντων, των μηνών και των εμβλημάτων.

5. Βιβλιογραφία

Οι βιβλιογραφικές παραπομπές πρέπει να περιορίζονται στις πιο αναγκαίες. Μία λίστα συντομογραφιών επιτρέπει την αναφορά στα περιοδικά με τυποποιημένο τρόπο.
 
 
Συμπληρωματική βιβλιογραφία
 
 
N. Badoud, « De la description en archéologie : l'exemple des timbres amphoriques », Alexandrie, 2007 (ενημερωθείτε εδώ)

Y. Garlan, « La publication des timbres amphoriques grecs », in J. Remesal Rodriguez (éd.), Epigrafía anfórica, Barcelone, 2004, p. 11-19.

L. Robert, Gnomon 42 (1970), p. 579-603. 
 


 
Site Meter