• Français
  • Greek
  • Türkçe
  • Russian
  • English
Ana Sayfa arrow İlanlama standartları
AMFORIK MÜHÜRLERININ BASIM STANDARTLARI
 

1. Temel Prensipler.

Amforik mühürler, kalıpların ham amfora killerine uygulanması yoluyla, seriler halinde üretilmekteydi, ancak bu yöntem artık kullanılmamaktadır. Basımlarında dikkate alınması ve karşılanması gereken iki temel prensip şunlardır : ekonomi ve uygunluk.
 
1.1. Ekonomi

Genel tanıtım için, bilgi ve yorumları biraraya getirirken tekrarları önlemek için, gereksiz bilgileri ayıklamak ve her mühür için sadece özel olanları bırakmak.

1.2. Uygunluk

Baskının amacı ile açıklama sıkı bir uyum içinde olmalıdır. Özel bir sahada hazırlanan makalede, örneğin, mühürlerin basımında yer alan resmi makam veya üretici belgelerinin uzun listeler halinde sıralanması uygun olmaz. Uzun listeler, görüntü karmaşasına yol açtığı gibi kafa karışıklığına da neden olmaktadır.

2. Baskı Türleri
İki çeşit baskı vardır :
a) Kalıplar üzerinde (her birinde bir mühür basılıdır) ;
b) Mühürler üzerinde.
Birinci tür (a) üretim merkezine ait derleme olup, ikinci tür (b) ise tüketim veya koleksiyon amaçlı oluşturulan uygulamalardır.
Açıklamalar baskiya göre değişmektedir : 3.2 maddesinin içeriği, a ve b türleriyle aynı olmayıp, 3.3 ve 3.4 maddelerinin içeriği ise teorik olarak mevcut değildir.

3. Açıklama ve Gösterim
3.1. Kaynak
Envanter numarası (kazı kayıtları yerine müze kayıtları) mühürleri konumlandırmaya yardım eder. Eğer en son mühür daha önce basıldıysa, farklı baskılar, genetik aktarım şeklinde, parantez içinde ifade edilir.

3.2. Kalıp ve mühür

Baskıya göre mümkünse (a ve b)’yi kapsar :
a) Basılmış kalıplardan elde edilen mühürler ;
b) Basılmış mühürlerden ve anlatımlardan bilinen kalıplar (veya diğer bir seçenek olarak, ait olduğu “tür”. )  

3.3. Bulgu Altyapısı

Bir çalışmada bulgu, vurgulanmak istenen öneme göre yer almalıdır.

3.4. Amforanın (veya Lagynosun) Tanıtımı

Hamur ve sulu kil  (özellikle benzer olmadıklarında), amforayı bulunduran taraf  (önemli ise)  ve mümkünse, kapasite veya en azından taşıma modülü, resim ve yazılar tanımlanmalıdır. Mühürün durumu ayrıca belirtilmelidir (kulp,boyun,karın,ağız….).

3.5. Mühürlerin tarifi ve transkripsiyonu

Mühürün biçiminin (değişkenlik gösterirse), işaretlerle ifade edilen yazıların transkripsiyonu ve ayrıca işaretlerin anlamlarının belirlenmesi için gereklidir. Ayrıca, oklarla gösterim, çeşitli mühür parçaları üzerinde odaklanmayı destekleyen bir sistemdir.

3.6. Tanımlayıcı Bilgi

Mühürün tarih veya periyodunu ve muhtemelen, atelye ve fırın bilgilerini kapsar.

3.7. Benzerlikler

Benzerliklerin belirtilmesinde (tek resmi makam veya üretici adı altındaki mühürler, vb.), kullanım ve kolleksiyon amaçlı baskılarda genellikle aranmayan, yukarıda belirtilen iki prensip karşılanmalıdır. Aynı kalıptan çıkmış mühürlerde, madde (3.2)’ye bakınız.

3.8. Çeşitli

Yeni bilgiler hariç, isim, üretici, amblem gibi daha önce verilen bilgilerin tekrarı gereksizdir.  

3.9. Gösterim

Atıfat bulunulan her mühür, kendisi veya bir taklidinin 1:1 ölçekli fotoğrafıyla açıklanmalı, ancak çizim kullanılmamalıdır.

4. İndeks Bilgileri
Her Amforik mühürün baskısında indeks bilgilerinde, üretici ismi, üretim ayı ve sembolü  belirtilmelidir.

5. Bibliografya

Bibliyografik kaynaklar çok gerektiği kadarıyla sınırlandırılmalıdr. Kısaltmalar listesi, standart biçimdeki süreli yayınları kapsamalıdır.

 
Tamamlaycı bibliyografya


N. Badoud, « De la description en archéologie : l'exemple des timbres amphoriques », Alexandrie, 2007 (buradan temin edilebilir).

Y. Garlan, « La publication des timbres amphoriques grecs », in J. Remesal Rodriguez (éd.), Epigrafía anfórica, Barcelone, 2004, p. 11-19.

L. Robert, Gnomon 42 (1970), p. 579-603.
 
Site Meter