• Français
  • Greek
  • Türkçe
  • Russian
  • English
Signes critiques

ÖNEMLİ HUSUSLAR

 

[ ]      
Eksik harflerin tamamlanması
( )
Kısaltmaların çözülmesi
〚 〛 Üstünü çizme (silme)1
{ }
Kazınmış harflerin hatayla silinmesi
< >
Kalıp üzerinde kazınmamış harflerin  üretici tarafından kaydedilmesi
 +
Tanımlanamayan harfler
[...]
Tanımlanamayan boşluklar: her boşluk eksik bir harfi belirtir
[---] Uzunluğu belirlenemeyn tanımsız boşluklar: çizgi içerisinde
 ---
Miktarı bilinmeyen tanımsız eksik çizgi(ler)
(---)
Çözülemeyen kısaltmalar
  ọ Çizgiye tamamıyla uymayan harfler
˓ου˒
Birleşik harfler
 
1Tekrar basılanları parantez içinde belirtiniz. Deşifre edilen tanımlayıcı bilgileri, açıklama kısmında belirtiniz.
 
 
 
Site Meter